#Reconnect: Zjistěte něco o svém oblečení

Překvapivé a nepravděpodobné – tyto příběhy o předmětech slow a fast fashion vám poskytnou nový vhled a přimějí vás zamyslet se nad spotřebitelskými rozhodnutími, které činíte.