Krajina, kterou projíždí vlak po kolejích a v pozadí zapadá slunce

Výrobní proces

Po celé délce našeho hodnotového žebříčku pracujeme na zlepšování ekologické stopy pracích gelů Perwoll a přispíváme tak ke strategii společnosti Henkel o dlohodobé udržitelnosti.

Pohled shora na jezero ve tvaru srdce v hustém lese

Prudký nárůst CO2 v atmosféře způsobuje oteplování planety. Pokud celý svět nezmění životní styl a ekonomické strategie, může průměrná globální teplota do konce tohoto století výrazně stoupnout – a to se závažnými důsledky.

Naše strategie udržitelnosti

Po celé délce našeho hodnotového žebříčku pracujeme na zlepšování ekologické stopy pracích gelů Perwoll a přispíváme tak ke strategii společnosti Henkel o dlohodobé udržitelnosti.

Na podnikové úrovni se Henkel zaměřuje na efektivní využívání zdrojů, snižování energetické spotřeby svých globálních provozů a omezování emisí skleníkových plynů. Henkel se navíc zavázal, že se do roku 2040 stane klima pozitivní společností. Podrobné informace o strategii a cílech společnosti Henkel v oblasti ochrany klimatu najdete zde: https://www.henkel.cz/udrzitelnost/strategie-udrzitelnosti

Odkazy