Žena drží Perwoll Renew a Repair Color na kameru

Balení

Dbáme na to, aby naše obaly byly funkční a recyklovatelné.

Obalová strategie společnosti Henkel

Malý stromek, na který svítí slunce na mýtině

Při vývoji našich obalů dbáme na to, abyste naše výrobky mohli bezpečně používat a zároveň se snižovala naše ekologická stopa a množství odpadu.

Náš tým obalových techniků neustále vyvíjí obaly produktů tak, aby spotřebovaly co nejméně materiálů a daly se běžně recyklovat. Za naše produkty cítíme zodpovědnost po celou dobu jejich životního cyklu, a proto řešíme i jejich likvidaci nebo recyklaci obalových materiálů. Záměrem je dosáhnout cirkulární ekonomiky plastů tak, jak už to dlouho funguje v případě papíru.

Do roku 2025 si Henkel klade za cíl, aby 100 procent našich obalů bylo recyklovatelných nebo znovu použitelných. Dále chceme snížit množství nově vyrobených plastů z fosilních zdrojů v našich spotřebních výrobcích o 50 procent. Toho dosáhneme zvýšením podílu recyklovaného plastu na více než 30 procent,  zvýšeným používáním plastů na biologické bázi a snížením celkového objemu plastů.

Podrobné informace o závazku společnosti Henkel najdete zde: https://www.henkel.cz/udrzitelnost/udrzitelne-obaly

Naše recyklovatelnost

Všechny obaly pracích gelů Perwoll obsahují 50 procent recyklovaných PET plastů* a jsou nadále recyklovatelné. (*platí pro všechny formáty do 3 litrů)

Perwoll obaly bez nápisů